User Tools

Site Tools


6114--6390-hirabayashi-la-gi

Hirabayashi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Endate, K., Watanabe, K.
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 26 tháng 1 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6390
Tên thay thế 1990 BG1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3668019
Viễn điểm quỹ đạo 3.3930861
Độ lệch tâm 0.1781778
Chu kỳ quỹ đạo 1785.1490771
Độ bất thường trung bình 248.59873
Độ nghiêng quỹ đạo 6.07727
Kinh độ của điểm nút lên 75.30058
Acgumen của cận điểm 79.51176
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

6390 Hirabayashi (1990 BG1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 1 năm 1990 bởi Endate, K., Watanabe, K. ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6390 Hirabayashi
6114--6390-hirabayashi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)