User Tools

Site Tools


6115--6524-baalke-la-gi

Baalke
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Helin, E. F.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 9 tháng 1 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6524
Tên thay thế 1992 AO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1358770
Viễn điểm quỹ đạo 2.5703994
Độ lệch tâm 0.0923283
Chu kỳ quỹ đạo 1318.4679490
Độ bất thường trung bình 242.31798
Độ nghiêng quỹ đạo 22.18664
Kinh độ của điểm nút lên 127.11633
Acgumen của cận điểm 280.49074
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

6524 Baalke (1992 AO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 1 năm 1992 bởi Helin, E. F. ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6524 Baalke
6115--6524-baalke-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)