User Tools

Site Tools


6116--6643-morikubo-la-gi

Morikubo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Y. Kushida
Nơi khám phá Yatsugatake
Ngày khám phá 7 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6643
Tên thay thế 1990 VZ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2792449
Viễn điểm quỹ đạo 3.9303839
Độ lệch tâm 0.2658998
Chu kỳ quỹ đạo 1998.2595160
Độ bất thường trung bình 74.21162
Độ nghiêng quỹ đạo 2.84606
Kinh độ của điểm nút lên 42.54534
Acgumen của cận điểm 0.64382
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

6643 Morikubo (1990 VZ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 11 năm 1990 bởi Y. Kushida ở Yatsugatake.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6643 Morikubo
6116--6643-morikubo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)