User Tools

Site Tools


6117--6769-brokoff-la-gi

Brokoff
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 15 tháng 2 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6769
Tên thay thế 1985 CJ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1169605
Viễn điểm quỹ đạo 2.7147345
Độ lệch tâm 0.1237193
Chu kỳ quỹ đạo 1371.5217827
Độ bất thường trung bình 96.30632
Độ nghiêng quỹ đạo 3.90233
Kinh độ của điểm nút lên 59.18143
Acgumen của cận điểm 54.06460
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

6769 Brokoff (1985 CJ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 2 năm 1985 bởi A. Mrkos ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6769 Brokoff
6117--6769-brokoff-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)