User Tools

Site Tools


6121--7235-hitsuzan-la-gi

Hitsuzan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 30 tháng 10 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7235
Tên thay thế 1986 UY
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8704049
Viễn điểm quỹ đạo 2.6124151
Độ lệch tâm 0.1655231
Chu kỳ quỹ đạo 1225.6892204
Độ bất thường trung bình 153.40079
Độ nghiêng quỹ đạo 4.96930
Kinh độ của điểm nút lên 352.13706
Acgumen của cận điểm 45.52316
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

7235 Hitsuzan (1986 UY) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 10 năm 1986 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7235 Hitsuzan
6121--7235-hitsuzan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)