User Tools

Site Tools


6122--7372-emimar-la-gi

7372 Emimar (tên chỉ định: 1979 HH) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Juan Carlos Muzzio ở Đài thiên văn Cerro Tololo ở Chile, ngày 19 tháng 4 năm 1979. Nó được đặt theo tên hai nhà khoa học Argentine là María Emilia và Marina.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 7001–8000
  • JPL Small-Body Database Browser
6122--7372-emimar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)