User Tools

Site Tools


6127--6064-hola-ovice-la-gi

6064 Holašovice
Tên
Tên Holašovice
Tên chỉ định 1987 HE1
Phát hiện
Ngày phát hiện 23 tháng 4 năm 1987
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1587296
Bán trục lớn (a) 2.2078798 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.8574239 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.5583357 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.28 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 5.36784°
Kinh độ (Ω) 158.90388°
Acgumen (ω) 106.06359°
Độ bất thường trung bình (M) 112.93158°

6064 Holašovice là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1198.2890031 ngày (3.28 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 23 tháng 4 năm 1987 bởi Antonín Mrkos ở Kleť[2].

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2008. 
  2. ^ http://www.klet.org/jmena/view.php3?astnum=6064
6127--6064-hola-ovice-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)