User Tools

Site Tools


6128--6183-viscome-la-gi

6183 Viscome là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1279.8188914 ngày (3.50 năm).[1]

Tiểu hành tinh này được phát hiện ngày 16 tháng 9, năm 1987 và nó được đặt theo tên của nhà thiên văn học Hoa Kỳ George R. Viscome.[2]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
  2. ^ International Astronomical Union; Cincinnati Observatory (Ohio). MPC.: Minor planet circulars. Cincinnati Observatory. Truy cập ngày 21 tháng 4 năm 2011. 
6128--6183-viscome-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)