User Tools

Site Tools


6129--6247-amanogawa-la-gi

Amanogawa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Endate và Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 21 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6247
Tên thay thế 1990 WY3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2613709
Viễn điểm quỹ đạo 2.5270107
Độ lệch tâm 0.0554759
Chu kỳ quỹ đạo 1353.1208209
Độ bất thường trung bình 290.98840
Độ nghiêng quỹ đạo 8.57060
Kinh độ của điểm nút lên 105.62422
Acgumen của cận điểm 287.37829
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

6247 Amanogawa (1990 WY3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 11 năm 1990 bởi Endate và Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6247 Amanogawa
6129--6247-amanogawa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)