User Tools

Site Tools


6130--6391-africano-la-gi

Africano
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Helin, E. F.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 21 tháng 1 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6391
Tên thay thế 1990 BN2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2885744
Viễn điểm quỹ đạo 2.9987560
Độ lệch tâm 0.1343176
Chu kỳ quỹ đạo 1570.0305589
Độ bất thường trung bình 106.58804
Độ nghiêng quỹ đạo 14.28104
Kinh độ của điểm nút lên 89.82223
Acgumen của cận điểm 17.54082
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

6391 Africano (1990 BN2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 1 năm 1990, bởi E. F. Helin ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6391 Africano
6130--6391-africano-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)