User Tools

Site Tools


6131--6525-ocastron-la-gi

Ocastron
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. B. Child
Nơi khám phá Ford
Ngày khám phá 20 tháng 9 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6525
Đặt tên theo Orange County Astronomers
Tên thay thế 1992 SQ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2298529
Viễn điểm quỹ đạo 2.7404131
Độ lệch tâm 0.1027229
Chu kỳ quỹ đạo 1430.9448095
Độ bất thường trung bình 11.65127
Độ nghiêng quỹ đạo 3.25054
Kinh độ của điểm nút lên 228.77057
Acgumen của cận điểm 142.67612
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

6525 Ocastron (1992 SQ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 9 năm 1992 bởi J. B. Child ở Ford.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6525 Ocastron
6131--6525-ocastron-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)