User Tools

Site Tools


6132--6644-jugaku-la-gi

Jugaku
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Takahashi
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 5 tháng 1 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6644
Tên thay thế 1991 AA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7583381
Viễn điểm quỹ đạo 3.6527749
Độ lệch tâm 0.1395135
Chu kỳ quỹ đạo 2096.3006757
Độ bất thường trung bình 83.85154
Độ nghiêng quỹ đạo 5.41443
Kinh độ của điểm nút lên 32.65168
Acgumen của cận điểm 327.65059
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.8

6644 Jugaku (1991 AA) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 1 năm 1991 bởi A. Takahashi ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6644 Jugaku
6132--6644-jugaku-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)