User Tools

Site Tools


6133--6770-fugate-la-gi

Fugate
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Bowell, E.
Nơi khám phá Anderson Mesa
Ngày khám phá 22 tháng 8 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6770
Tên thay thế 1985 QR
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6979204
Viễn điểm quỹ đạo 3.3463794
Độ lệch tâm 0.1072844
Chu kỳ quỹ đạo 1918.9887185
Độ bất thường trung bình 61.33487
Độ nghiêng quỹ đạo 10.09862
Kinh độ của điểm nút lên 155.57692
Acgumen của cận điểm 262.84529
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

6770 Fugate (1985 QR) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 8 năm 1985 bởi Bowell, E. ở Anderson Mesa.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6770 Fugate
6133--6770-fugate-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)