User Tools

Site Tools


6134--6907-harryford-la-gi

6907 Harryford (provisional designation: 1990 WE) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Siding Spring Observatory ở Canberra, Australia, ngày 19 tháng 11 năm 1990. It is named Harry Ford, a Scottish astronomy enthusiast, curator thuộc Mills Observatory, and one who inspired McNaught.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 6001–7000
  • JPL Small-Body Database Browser
6134--6907-harryford-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)