User Tools

Site Tools


6137--7112-ghislaine-la-gi

Ghislaine
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Shoemaker, C. S.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 3 tháng 4 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7112
Tên thay thế 1986 GV
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3582554
Viễn điểm quỹ đạo 3.1676406
Độ lệch tâm 0.1464713
Chu kỳ quỹ đạo 1677.4805137
Độ bất thường trung bình 242.71362
Độ nghiêng quỹ đạo 16.41044
Kinh độ của điểm nút lên 111.74930
Acgumen của cận điểm 125.10872
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

7112 Ghislaine (1986 GV) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 4 năm 1986 bởi Shoemaker, C. S. ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7112 Ghislaine
6137--7112-ghislaine-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)