User Tools

Site Tools


6139--7373-stashis-la-gi

Stashis
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 27 tháng 8 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7373
Tên thay thế 1979 QX9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6141569
Viễn điểm quỹ đạo 3.6848077
Độ lệch tâm 0.1699725
Chu kỳ quỹ đạo 2041.5366510
Độ bất thường trung bình 78.08132
Độ nghiêng quỹ đạo 1.52699
Kinh độ của điểm nút lên 204.72959
Acgumen của cận điểm 120.47792
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

7373 Stashis (1979 QX9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 8 năm 1979 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7373 Stashis
6139--7373-stashis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)