User Tools

Site Tools


6140--7509-gamzatov-la-gi

Gamzatov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 9 tháng 3 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7509
Đặt tên theo Rasul Gamzatov
Tên thay thế 1977 EL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8887633
Viễn điểm quỹ đạo 2.5477777
Độ lệch tâm 0.1485424
Chu kỳ quỹ đạo 1206.7579653
Độ bất thường trung bình 72.55475
Độ nghiêng quỹ đạo 6.14786
Kinh độ của điểm nút lên 131.09877
Acgumen của cận điểm 121.46264
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

7509 Gamzatov (1977 EL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 3 năm 1977 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7509 Gamzatov
6140--7509-gamzatov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)