User Tools

Site Tools


6143---196516-2003-oj-la-gi

(196516) 2003 OJ là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 18 tháng 7 năm 2003.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 196001–197000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
6143---196516-2003-oj-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)