User Tools

Site Tools


6145--6066-hendricks-la-gi

Hendricks
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Bowell, E.
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6066
Tên thay thế 1987 SZ3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7029444
Viễn điểm quỹ đạo 3.0437280
Độ lệch tâm 0.2824681
Chu kỳ quỹ đạo 1335.4797956
Độ bất thường trung bình 240.44869
Độ nghiêng quỹ đạo 6.22746
Kinh độ của điểm nút lên 126.19822
Acgumen của cận điểm 224.64996
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

6066 Hendricks (1987 SZ3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1987 bởi Bowell, E. ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6066 Hendricks
6145--6066-hendricks-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)