User Tools

Site Tools


6146--6184-nordlund-la-gi

Nordlund
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Jensen
Nơi khám phá Brorfelde
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6184
Tên thay thế 1987 UQ3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0350358
Viễn điểm quỹ đạo 2.6084342
Độ lệch tâm 0.1234849
Chu kỳ quỹ đạo 1292.1632881
Độ bất thường trung bình 329.10480
Độ nghiêng quỹ đạo 6.29445
Kinh độ của điểm nút lên 81.92786
Acgumen của cận điểm 257.87003
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

6184 Nordlund (1987 UQ3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1987 bởi P. Jensen ở Brorfelde.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6184 Nordlund
6146--6184-nordlund-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)