User Tools

Site Tools


6147--6249-jennifer-la-gi

6249 Jennifer (1991 JF1) là một thiên thạch xuyên Sao Hỏa được phát hiện vào ngày 7 tháng 05 năm 1991 bởi E. F. Helin tại trạm thiên văn Palomar.

6147--6249-jennifer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)