User Tools

Site Tools


6148--6392-takashimizuno-la-gi

Takashimizuno
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Y. Mizuno và T. Furuta
Nơi khám phá Kani
Ngày khám phá 29 tháng 4 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6392
Tên thay thế 1990 HR
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7749051
Viễn điểm quỹ đạo 3.6573591
Độ lệch tâm 0.1371918
Chu kỳ quỹ đạo 2106.6832595
Độ bất thường trung bình 345.90471
Độ nghiêng quỹ đạo 17.61921
Kinh độ của điểm nút lên 53.28911
Acgumen của cận điểm 248.87528
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0754
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.00

6392 Takashimizuno (1990 HR) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 4 năm 1990 bởi Y. Mizuno và T. Furuta ở Kani.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6392 Takashimizuno
6148--6392-takashimizuno-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)