User Tools

Site Tools


6149--6526-matogawa-la-gi

Matogawa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 1 tháng 10 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6526
Tên thay thế 1992 TY
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8176154
Viễn điểm quỹ đạo 2.6136750
Độ lệch tâm 0.1796451
Chu kỳ quỹ đạo 1204.6163307
Độ bất thường trung bình 320.82589
Độ nghiêng quỹ đạo 5.11814
Kinh độ của điểm nút lên 133.79778
Acgumen của cận điểm 166.56291
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

6526 Matogawa (1992 TY) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 10 năm 1992 bởi K. Endate ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6526 Matogawa
6149--6526-matogawa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)