User Tools

Site Tools


6150--6645-arcetri-la-gi

Arcetri
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 11 tháng 1 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6645
Tên thay thế 1991 AR1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5112123
Viễn điểm quỹ đạo 3.7549129
Độ lệch tâm 0.1984800
Chu kỳ quỹ đạo 2025.5922325
Độ bất thường trung bình 69.09986
Độ nghiêng quỹ đạo 0.79117
Kinh độ của điểm nút lên 24.81646
Acgumen của cận điểm 30.90024
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

6645 Arcetri (1991 AR1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 1 năm 1991 bởi E. F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6645 Arcetri
6150--6645-arcetri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)