User Tools

Site Tools


6151--6771-foerster-la-gi

Foerster
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C.-I. Lagerkvist
Nơi khám phá Siding Spring
Ngày khám phá 9 tháng 3 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6771
Đặt tên theo Wilhelm Julius Foerster
Tên thay thế 1986 EZ4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9007981
Viễn điểm quỹ đạo 2.7528771
Độ lệch tâm 0.1830981
Chu kỳ quỹ đạo 1296.4254453
Độ bất thường trung bình 119.23082
Độ nghiêng quỹ đạo 0.84337
Kinh độ của điểm nút lên 4.05886
Acgumen của cận điểm 129.19649
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

6771 Foerster (1986 EZ4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 3 năm 1986 bởi C.-I. Lagerkvist ở Siding Spring.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6771 Foerster
6151--6771-foerster-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)