User Tools

Site Tools


6152--6908-kunimoto-la-gi

Kunimoto
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 24 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6908
Tên thay thế 1990 WB3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4987698
Viễn điểm quỹ đạo 2.9986574
Độ lệch tâm 0.0909312
Chu kỳ quỹ đạo 1664.5339825
Độ bất thường trung bình 326.86914
Độ nghiêng quỹ đạo 5.61066
Kinh độ của điểm nút lên 74.43042
Acgumen của cận điểm 313.10477
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

6908 Kunimoto (1990 WB3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 11 năm 1990 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6908 Kunimoto
6152--6908-kunimoto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)