User Tools

Site Tools


6155--7113-ostapbender-la-gi

Ostapbender
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7113
Tên thay thế 1986 SD2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8182730
Viễn điểm quỹ đạo 3.1048646
Độ lệch tâm 0.0483851
Chu kỳ quỹ đạo 1861.5777337
Độ bất thường trung bình 55.59812
Độ nghiêng quỹ đạo 12.64382
Kinh độ của điểm nút lên 304.00091
Acgumen của cận điểm 81.16431
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.6

7113 Ostapbender (1986 SD2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1986 bởi L. G. Karachkina ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7113 Ostapbender
6155--7113-ostapbender-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)