User Tools

Site Tools


6156--7238-kobori-la-gi

Kobori
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Y. Mizuno và T. Furuta
Nơi khám phá Kani
Ngày khám phá 27 tháng 7 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7238
Tên thay thế 1989 OA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0108427
Viễn điểm quỹ đạo 2.6284659
Độ lệch tâm 0.1331283
Chu kỳ quỹ đạo 1290.4266473
Độ bất thường trung bình 129.28124
Độ nghiêng quỹ đạo 4.34690
Kinh độ của điểm nút lên 243.88092
Acgumen của cận điểm 47.70932
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

7238 Kobori (1989 OA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 7 năm 1989 bởi Y. Mizuno và T. Furuta ở Kani.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7238 Kobori
6156--7238-kobori-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)