User Tools

Site Tools


6157--7376-jefftaylor-la-gi

Jefftaylor
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 31 tháng 10 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7376
Tên thay thế 1980 UU1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0051528
Viễn điểm quỹ đạo 2.8861826
Độ lệch tâm 0.1801205
Chu kỳ quỹ đạo 1396.9941498
Độ bất thường trung bình 144.09468
Độ nghiêng quỹ đạo 1.97004
Kinh độ của điểm nút lên 314.78594
Acgumen của cận điểm 348.35452
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

7376 Jefftaylor (1980 UU1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 10 năm 1980 bởi S. J. Bus ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7376 Jefftaylor
6157--7376-jefftaylor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)