User Tools

Site Tools


6158--7511-patcassen-la-gi

Patcassen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7511
Tên thay thế 1981 EX24
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7022192
Viễn điểm quỹ đạo 3.7072920
Độ lệch tâm 0.1568096
Chu kỳ quỹ đạo 2095.5150913
Độ bất thường trung bình 17.76506
Độ nghiêng quỹ đạo 1.27626
Kinh độ của điểm nút lên 145.43334
Acgumen của cận điểm 261.33944
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

7511 Patcassen (1981 EX24) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7511 Patcassen
6158--7511-patcassen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)