User Tools

Site Tools


6160---211536-2003-rr11-la-gi

(211536) 2003 RR11 là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 9 năm 2003 bởi James Whitney Young ở Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 211536 (2003 RR11).
6160---211536-2003-rr11-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)