User Tools

Site Tools


6162--6068-brandenburg-la-gi

Brandenburg
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. D. Schmadel và F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 10 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6068
Đặt tên theo Brandenburg
Tên thay thế 1990 TJ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7891803
Viễn điểm quỹ đạo 3.2841587
Độ lệch tâm 0.0815002
Chu kỳ quỹ đạo 1932.8347443
Độ bất thường trung bình 62.94401
Độ nghiêng quỹ đạo 9.04080
Kinh độ của điểm nút lên 218.91113
Acgumen của cận điểm 221.29968
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

6068 Brandenburg (1990 TJ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 10 năm 1990 bởi L. D. Schmadel và F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6068 Brandenburg
6162--6068-brandenburg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)