User Tools

Site Tools


6163--6186-zenon-la-gi

Zenon
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 11 tháng 2 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6186
Đặt tên theo Zenon
Tên thay thế 1988 CC2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9423648
Viễn điểm quỹ đạo 2.8190112
Độ lệch tâm 0.1841162
Chu kỳ quỹ đạo 1341.6898748
Độ bất thường trung bình 250.41132
Độ nghiêng quỹ đạo 4.20813
Kinh độ của điểm nút lên 315.52013
Acgumen của cận điểm 86.30076
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

6186 Zenon (1988 CC2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 2 năm 1988 bởi E. W. Elst ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6186 Zenon
6163--6186-zenon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)