User Tools

Site Tools


6164--6251-setsuko-la-gi

Setsuko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Akiyama và Furuta
Nơi khám phá Mishima
Ngày khám phá 25 tháng 2 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6251
Tên thay thế 1992 DB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1135657
Viễn điểm quỹ đạo 2.4767615
Độ lệch tâm 0.0791220
Chu kỳ quỹ đạo 1270.0443873
Độ bất thường trung bình 233.46923
Độ nghiêng quỹ đạo 4.29336
Kinh độ của điểm nút lên 126.61621
Acgumen của cận điểm 41.44280
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

6251 Setsuko (1992 DB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 2 năm 1992 bởi Akiyama và Furuta ở Mishima.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6251 Setsuko
6164--6251-setsuko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)