User Tools

Site Tools


6165--6395-hilliard-la-gi

Hilliard
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Kushida, Y., Muramatsu, O.
Nơi khám phá Yatsugatake
Ngày khám phá 21 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6395
Tên thay thế 1990 UE1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9297111
Viễn điểm quỹ đạo 2.8997087
Độ lệch tâm 0.2008518
Chu kỳ quỹ đạo 1370.5530882
Độ bất thường trung bình 237.11290
Độ nghiêng quỹ đạo 1.49697
Kinh độ của điểm nút lên 227.86244
Acgumen của cận điểm 179.01884
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

6395 Hilliard (1990 UE1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 10 năm 1990 bởi Kushida, Y., Muramatsu, O. ở Yatsugatake.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6395 Hilliard
6165--6395-hilliard-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)