User Tools

Site Tools


6166--6527-takashiito-la-gi

6527 Takashiito (tên chỉ định: 1992 UF6) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Akira Natori và Takeshi Urata ở Trạm quan sát JCPM Yakiimo ở Shimizu, Shizuoka, Nhật Bản, ngày 31 tháng 10 năm 1992. Nó được đặt theo tên Takashi Ito, a Japanese planetary scientist.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 6001–7000
  • JPL Small-Body Database Browser
6166--6527-takashiito-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)