User Tools

Site Tools


6167--6646-churanta-la-gi

6646 Churanta (1991 CA3) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 14 tháng 2 năm 1991 bởi E. F. Helin ở Palomar.

6167--6646-churanta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)