User Tools

Site Tools


6168--6773-kellaway-la-gi

Kellaway
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 15 tháng 6 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6773
Đặt tên theo Lucy Kellaway
Tên thay thế 1988 LK
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8092699
Viễn điểm quỹ đạo 3.1750927
Độ lệch tâm 0.0611298
Chu kỳ quỹ đạo 1890.5157185
Độ bất thường trung bình 298.18452
Độ nghiêng quỹ đạo 11.36266
Kinh độ của điểm nút lên 147.60978
Acgumen của cận điểm 113.62226
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

6773 Kellaway (1988 LK) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 6 năm 1988 bởi E. F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6773 Kellaway
6168--6773-kellaway-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)