User Tools

Site Tools


6172--7114-weinek-la-gi

Weinek
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá đài thiên văn Klet
Ngày khám phá 29 tháng 11 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7114
Đặt tên theo Ladislaus Weinek
Tên thay thế 1986 WN7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7101661
Viễn điểm quỹ đạo 3.5624379
Độ lệch tâm 0.1358721
Chu kỳ quỹ đạo 2028.7346596
Độ bất thường trung bình 329.20605
Độ nghiêng quỹ đạo 5.18933
Kinh độ của điểm nút lên 310.76664
Acgumen của cận điểm 90.90730
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

7114 Weinek (1986 WN7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 11 năm 1986 bởi A. Mrkos ở đài thiên văn Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7114 Weinek
6172--7114-weinek-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)