User Tools

Site Tools


6173--7239-mobberley-la-gi

Mobberley
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi B. G. W. Manning
Nơi khám phá Stakenbridge
Ngày khám phá 4 tháng 10 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7239
Đặt tên theo Martin Mobberley
Tên thay thế 1989 TE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7053349
Viễn điểm quỹ đạo 2.9251129
Độ lệch tâm 0.2634255
Chu kỳ quỹ đạo 1286.7314929
Độ bất thường trung bình 115.08040
Độ nghiêng quỹ đạo 3.59802
Kinh độ của điểm nút lên 268.98446
Acgumen của cận điểm 73.33184
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

7239 Mobberley (1989 TE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 10 năm 1989 bởi B. G. W. Manning ở Stakenbridge.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7239 Mobberley
6173--7239-mobberley-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)