User Tools

Site Tools


6174--7377-pizzarello-la-gi

Pizzarello
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 1 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7377
Tên thay thế 1981 EW9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8431628
Viễn điểm quỹ đạo 2.6013526
Độ lệch tâm 0.1705900
Chu kỳ quỹ đạo 1210.0130597
Độ bất thường trung bình 328.95822
Độ nghiêng quỹ đạo 4.67438
Kinh độ của điểm nút lên 320.78160
Acgumen của cận điểm 336.99473
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

7377 Pizzarello (1981 EW9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 3 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7377 Pizzarello
6174--7377-pizzarello-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)