User Tools

Site Tools


6175--7512-monicalazzarin-la-gi

Monicalazzarin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 15 tháng 2 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7512
Tên thay thế 1983 CA1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3518828
Viễn điểm quỹ đạo 3.2173486
Độ lệch tâm 0.1554013
Chu kỳ quỹ đạo 1697.2519323
Độ bất thường trung bình 145.27428
Độ nghiêng quỹ đạo 7.46257
Kinh độ của điểm nút lên 337.31315
Acgumen của cận điểm 181.54681
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

7512 Monicalazzarin (1983 CA1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 2 năm 1983 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7512 Monicalazzarin
6175--7512-monicalazzarin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)