User Tools

Site Tools


6178--6069-cevolani-la-gi

Cevolani
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Holt, H. E.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 8 tháng 8 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6069
Tên thay thế 1991 PW17
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1520091
Viễn điểm quỹ đạo 2.3408699
Độ lệch tâm 0.0420356
Chu kỳ quỹ đạo 1229.8171211
Độ bất thường trung bình 165.77801
Độ nghiêng quỹ đạo 4.03230
Kinh độ của điểm nút lên 192.59510
Acgumen của cận điểm 330.52562
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

6069 Cevolani (1991 PW17) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 8 năm 1991 bởi Holt, H. E. ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6069 Cevolani
6178--6069-cevolani-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)