User Tools

Site Tools


6179--6188-robertpepin-la-gi

6188 Robertpepin
Khám phá
Khám phá bởi Schelte J. Bus
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1988
Tên chỉ định
Tên thay thế 1979 BX2; 1988 SW2
Danh mục tiểu hành tinh Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 6 tháng 3 năm 2006 (JD 2453800.5)
Cận điểm quỹ đạo 388.885 Gm (2.600 AU)
Viễn điểm quỹ đạo 558.136 Gm (3.731 AU)
Bán trục lớn 473.511 Gm (3.165 AU)
Độ lệch tâm 0.179
Chu kỳ quỹ đạo 2056.861 d (5.63 a)
Tốc độ vũ trụ cấp 1 16.61 km/s
Độ bất thường trung bình 44.012°
Độ nghiêng quỹ đạo 2.159°
Kinh độ của điểm nút lên 55.646°
Acgumen của cận điểm 287.105°
Đặc trưng vật lý
Kích thước ~8 km
Khối lượng ~5.4×1014 kg
Mật độ khối lượng thể tích 2.0? g/cm³
Hấp dẫn bề mặt ~0.0022 m/s²
Tốc độ vũ trụ cấp 2 ~0.0042 km/s
Chu kỳ tự quay ? d
Suất phản chiếu 0.10?
Nhiệt độ ~156 K
Kiểu phổ ?
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

6188 Robertpepin là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1988. Tiểu hành tinh được phát hiện bởi Schelte J. Bus ở Đài thiên văn Cerro Tololo Inter-American ở Chile. Nó được đặt theo tên của nhà khí tượng học người Mỹ Robert Pepin.

6179--6188-robertpepin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)