User Tools

Site Tools


6180--6252-montevideo-la-gi

Montevideo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi UESAC
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 6 tháng 3 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6252
Đặt tên theo Montevideo
Tên thay thế 1992 EV11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7109356
Viễn điểm quỹ đạo 3.1006520
Độ lệch tâm 0.0670585
Chu kỳ quỹ đạo 1809.2376963
Độ bất thường trung bình 296.82433
Độ nghiêng quỹ đạo 3.13992
Kinh độ của điểm nút lên 104.32833
Acgumen của cận điểm 218.15840
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

6252 Montevideo (1992 EV11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 3 năm 1992 bởi UESAC ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6252 Montevideo
6180--6252-montevideo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)