User Tools

Site Tools


6182--6647-josse-la-gi

Josse
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 8 tháng 4 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6647
Tên thay thế 1991 GG5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7717372
Viễn điểm quỹ đạo 2.6418294
Độ lệch tâm 0.1971404
Chu kỳ quỹ đạo 1197.3964211
Độ bất thường trung bình 294.79417
Độ nghiêng quỹ đạo 1.14009
Kinh độ của điểm nút lên 217.98391
Acgumen của cận điểm 137.45760
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

6647 Josse (1991 GG5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 4 năm 1991 bởi E. W. Elst ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6647 Josse
6182--6647-josse-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)