User Tools

Site Tools


6183--6774-vladheinrich-la-gi

6774 Vladheinrich là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1187.4518010 ngày (3.25 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 1988.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
6183--6774-vladheinrich-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)