User Tools

Site Tools


6186--7115-franciscuszeno-la-gi

Franciscuszeno
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 29 tháng 11 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7115
Tên thay thế 1986 WO7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6954862
Viễn điểm quỹ đạo 3.6208030
Độ lệch tâm 0.1464969
Chu kỳ quỹ đạo 2049.9650509
Độ bất thường trung bình 270.33362
Độ nghiêng quỹ đạo 4.29590
Kinh độ của điểm nút lên 319.40779
Acgumen của cận điểm 136.96853
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

7115 Franciscuszeno (1986 WO7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 11 năm 1986 bởi A. Mrkos ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7115 Franciscuszeno
6186--7115-franciscuszeno-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)