User Tools

Site Tools


6188--7378-herbertpalme-la-gi

Herbertpalme
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7378
Tên thay thế 1981 EK18
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7337858
Viễn điểm quỹ đạo 3.5481106
Độ lệch tâm 0.1296304
Chu kỳ quỹ đạo 2033.2444504
Độ bất thường trung bình 350.39437
Độ nghiêng quỹ đạo 1.30237
Kinh độ của điểm nút lên 216.18694
Acgumen của cận điểm 277.49475
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.9

7378 Herbertpalme (1981 EK18) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7378 Herbertpalme
6188--7378-herbertpalme-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)