User Tools

Site Tools


6189--7515-marrucino-la-gi

7515 Marrucino (tên chỉ định: 1986 EF5) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Giovanni de Sanctis ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 5 tháng 3 năm 1986. Nó được đặt theo tên Marrucini, an ancient Italian tribe, và the namesake of the comune thuộc San Martino sulla Marrucina.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 7001–8000
  • JPL Small-Body Database Browser
6189--7515-marrucino-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)